ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

Η Εταιρεία

Στην Maritime Consultants, εξειδικευόμαστε στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Στόχος μας είναι η καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση καθώς και η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών πάνω στον κλάδο της ναυτιλίας και συγκεκριμένα στις πρακτικές και προδιαγραφές αυτών όπως επίσης και στην συμβουλευτική χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που θα συμβάλλουν στις αναπτυξιακές προοπτικές και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας κάθε είδους επιχείρησης.

Η ομάδα μας αποτελείται από Συμβούλους Επιχειρήσεων από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Προσωπικό με πλούσια επιχειρηματική δράση, γνώσεις και εμπειρία στην σύγχρονη Ναυτιλιακή και οικονομική πραγματικότητα.

Στοιχεία

 • Επωνυμία : ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

 • CONSULTING OF MARITIME PRACTICES AND SAFETY STANDARDS SINGLE
  MEMBER P.C
 • Δραστηριότητα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Α.Φ.Μ.:801457571

 • Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

 • Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 157284007000

 • Διεύθυνση: Ιουστινιανού 18 , Νέα Ερυθραία 146 71

 • Τηλέφωνο: 210 9510017

 • email: info@maritime-consultants.gr

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ισολογισμός 2020

Σύσταση εταιρείας

Ισολογισμός 2021

Πρόσκληση 2020

Επικοινωνία

Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Έχει σταλεί.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του μηνύματός σας. Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά αργότερα.